|چیدمان | فصلنامه تخصصی عکس و گرافیک |خبـری | آموزشی | اطلاع رسـانی | تحلیـلی | پـژوهشی |
حضور عکاسخانه‌دار قدیمی در دفتر چیدمان

هدیۀ تصویری

صدای لرزانش آنچنان سرشار از انرژی بود که اشک شوق را سرازیر می‌کرد. به ما گفت: می‌خواهد بیاید همه‌مان را ببیند و سفارش کرده بود حتماً همه‌تان باشید، آنقدر فروتن بود که فکر نکرده بود اگر خودش هم نگوید ما همگی به شوق دیدارش صف می‌بندیم. پنجشنبه 92/6/7 ساعت 12 استاد آمد و با چشمانی که سال‌ها به دقت از دریچۀ دوربین جهان را دیگرگونه دیده بود مهربان به ما می‌‌نگریست. نمی‌دانم حال کدام یکی‌مان بهتر بود، استاد که خوشحال شده بود از نسل جوان خواسته‌اند ذره‌ای از دین خود را نسبت به او برآورده کنند، یا ما که می‌دیدیم با وجود قد خمیده‌اش خوشبختانه خودش پله‌ها را بالا آمده؟

 

برای فصلنامه هدیه‌‌ای آورده بود، تعدادی از عکس‌های قدیمی که در حافظۀ مثال ‌زدنی‌اش به خاطر داشت هریک را در پی چه اتفاقی گرفته است. حتی دو عکس هم از کارهای پدرش آورده بود که دقیق نمی‌دانست افراد سوژه چه کسانی هستند.

چیدمان گالری شماره دو با خوشحالی از موفقیت در انجام رسالت خود -معرفی پیشکسوتان عرصۀ عکاسی- قصد دارد منتخبی از تصاویر هدیه شده استاد رحیم حاجی شیرمحمدی به فصلنامه همراه با توضیحات تفصیلی خودشان را در ادامه به معرض عموم بگذارد.