|چیدمان | فصلنامه تخصصی عکس و گرافیک |خبـری | آموزشی | اطلاع رسـانی | تحلیـلی | پـژوهشی |
فصلنامه تخصصی عکس و گرافیک چیدمان برگزاری می‌کند

کارگاه آموزش مبانی نقد هنری مدرن:

مدرس دوره: مجتبی دهقان بنادکی

-         فرمالیسم و نقد فرمالیستی

-         نشانه‌شناسی و نقد هنری

-         ساختارگرایی

-         پساساختارگرایی

-         هرمنوتیک

-         پست مدرنیسم و نقد پست مدرنیستی

-         نقد روانکاوانه - نئومارکسیستی

شروع دوره: 21 مهرماه  به مدت پنج هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه

زمان برگزاری دوره: از ساعت 17 الی 18/30

هزینه کارگاه: 100/000 تومان

محل تشکیل کارگاه: خیابان کاشانی، ابتدای بلوار امام جعفرصادق(ع)، کوچۀ شهید عظیمی، پلاک 30/1، ساختمان مارلیک

شایان ذکر است در پایان دوره گواهی شرکت در کارگاه آموزشی ارائه خواهدشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8261717 (خانم آذرزاده) تماس حاصل نمایید.