|چیدمان | فصلنامه تخصصی عکس و گرافیک |خبـری | آموزشی | اطلاع رسـانی | تحلیـلی | پـژوهشی |
فیلسوف ایرانی و عضو گروه فلسفه هنر در دفتر فصلنامه

محمد ضیمران (متولد ۱۳۲۶ در اصفهان) فیلسوف ایرانی و عضو گروه فلسفه هنر در فرهنگستان هنر ایران پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه سال جاری به همراه معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفتر چیدمان حضور بهم رساند.

تحصیلات

 • کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران، (۱۳۵۱)
 • کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه ماساچوست، امریکا، (۱۹۸۳)
 • دکتری معرفت‌شناسی و آموزش فلسفه، دانشگاه ماساچوست، امریکا، (۱۹۸۵)

 

کتاب ها

 • مبانی فلسفی نقد و نظر در هنرها، محمد ضیمران، تهران: نشر نقش جهان، زیر چاپ
 • افلاطون، پایدیا و مدرنیته، محمد ضیمران، تهران: نشر نقش جهان، ۱۳۹۰
 • فلسفه میان حال و آینده: جستاری در باب اندیشه‌های فلسفی معاصر
 • جستارهای پدیدار شناسانه پیرامون هنر و زیبایی، نشر کانون، (۱۳۷۷)
 • درآمدی بر نشانه شناسی هنر، نشر قصه، (۱۳۸۲)
 • گذر از جهان اسطوره به فلسفه، هرمس، (۱۳۷۹)
 • فلسفه هنر ارسطو، فرهنگستان هنر، (۱۳۸۵)
 • میشل فوکو: دانش و قدرت، هرمس، ۱۳۸۷
 • ژاک دریدا و متافیزیک حضور، هرمس، ۱۳۸۶
 • نیچه پس از هیدگر، دریدا و دولوز، هرمس، ۱۳۸۶
 • ناکرانمندی کرانمند: جستاری در تناسبات طبیعت، هنر و معماری، اثر گیورگی دکزی، حمیدرضا کرمی (مترجم)، محمد ضیمران (مقدمه)، پرچین، ۱۳۸۸
 • نگاهی به روشنگری مدرنیته و ناخرسندی های آن: سوبژکتیویته معرفت و زیبائی (گردآورنده)، علم، ۱۳۸۵
 • گذار از جهان اسطوره به فلسفه، هرمس، ۱۳۸۴
 • سنت و تجدد در حقوق ایران
 • فلسفه و نشانه‌شناسی اثر امبرتو اکو
 • گذار از پدیدارشناسی به نقد آن و وورد به پسا ساختارگرایی
 • دودمان پژوهی فلسفه: اندیشه های فلسفی در پایان هزاره دوم، محمد ضیمران، تهران: هرمس، ۱۳۸۵
 • زیبایی‌شناسی دیوید هیوم، تئودور گری سیک، نفیسه نمدیان پور (مترجم)، حبیب الله خسروی (مترجم)، محمد ضمیران (مقدمه)، تهران: لحظه، ۱۳۸۸

مقالات

 • نقد هنری، فصلنامه هنر، شماره ۴۸، تابستان ۱۳۸۰، (و شماره‌های بعدی)
 • مقالات مربوط به زیبایی‌شناسی در فصلنامه هنر شناختا